Horecsport
Austria - Maltatal    >> (  next  )

Marec  2006  -   Maltatal  obr1 obr 2

  Zostava : Ivan ( Mercedes ), Ivo ( Horr ), Lubo, Duan

 Tak a  nastal  as zatoi  do  doliny  Malty.  Dvaja  Ivanovia ju  u  niekoko rokov  ospevuj a ochkaj pri pomyslen na ady, ale  a  v  tomto  roku  sa nm podarilo stanovi vyhovujci termn. Aj ke  predpovede poasia nm  neboli naklonen, vo tvrtok 17.marca  pred tvrtou hodinou rannou sme u  s Lubom v aute a postupne vyzdvihujeme hlavnch inicitorov akcie.   O pol piatej vyrame smer Maltatal. Trasa vedie vinou  dialnicou,  po osi BA - Wien - Graz - Vilach - Gmund - Maltatal.  Po iestich  hodinch jazdy, ktor bravrne  zvldol Lubo,  zaparkujeme na parkovisku pred stanicou mta. Vstup  do  doliny  je cez  zimu  je na tastie  bez  mtneho,  uetren peniaze meme investovat rozumnejsie. Dme si pivo  J

Oakvali sme mnostno ut, ale okrem jednch prakov, tam niet niekoho. Nasleduj ranajky, nabalenie materilu na prv ad, obvykl piveko  na  pohodu a vyrame smer Aluhol. N prv ad v doline Malty.  S asom pozorujeme mnostvo adopdov,  rznych  dok a rznych stupov obtianosti.  Za  osi  vye polhodinku  sme pri nstupe. Snehov prehnka pokryla plochejie asti adu snehom. Boli  by  sme  radej  keby  tak nebolo, no  ale  o  u .  Vytvrame  dve  dvojky,  Horr s Lubom  a  Mercedes so mnou.

 adopd m dku takmer 250 metrov, tak  dlh  ad  neliezol  doteraz  ani Horr, ktor je z ns  najskseneji.  Hoci asom  zaalo snei,  po niekokch hodinch lezenia zdolavame  bez vch problmov cel ad.  U zostva len  astne  zs  dolu bez ujmy na zdrav  a je to.  Na  jednom  seku v lese jasnozriv oko Horra rozpoznva v snehu  spadnut akan.  Grivel na ady nie  je  zl lovok. Tak drobnos pote, aj ke akurt de predtm  si kpil nov Charlet. K autu sa vraciame  a za poloera.  Nasadzujeme snehov reaze a vyrame  do  doliny k Gmunder hutte. Tu je menie parkovisko  a  v  zime  sa tu d dosta autom.  Miesto na  spanie  nachadzme  u potme. Nachystme si  nocaisko a vybaujeme prinesen dobroty.  Ivan 12 ron  frndalicu,  Ivo kviku.  J vybaujem farky.  V  duchu  som sa teil  ako nimi  prjemne  prekvapm  kamartov,  ke Lubo vytiahol vypraan nicle,  tak  mi padla snka.  Vlastne tch  snok  bolo  ale  viac,  ke  Horr zahlsil, e on  nem  doma  rezne ako je  rok  dlh.  Super pohodov  veer.

 Rann prebudenie nm spestr Ivo hadanm jednej  topnky.  Po pol hodine, u ke  sme vetci uverili tomu, e mu ju niekto  asi  v  noci ukradol  (  ale kto ? ),  ju  nachdza  za bukom .  Do  konca  zjazdu  sme neprili nato,  ako odila jedna topanka od druhej. Najsk zato me asi t  frndalica.  J

 Nasleduj raajky,  slnen  le vyuvame  na  suenie mokrch ln a  balme  materil na aliu tru. Na dnes vybral Horar- adopd Strannerbach,  technicky  sce nie  mimoriadne  nron,  ale o  to  dlh.  V popise je uvdzan  7-10  dok, na  nae  slovensk pomery nieo neslchan. Nstup  je pohodov, asi 100m od cesty.  Lubo si nahlas  opakuje, e  najprv maky  a  a potom  sedk a nie  naopak ako  to urobil de predtm.  Samozrejme  urobi  to  op presne naopak. Najlepie na tom bolo to, e tm  zmagoril  aj  ma tak, e  aj ja som  musel maky zapna dva krt.  Tak ako aj vera  sme  na ade  iba my, mme ho cel, celuk iba pre  seba. Istme  sa  iba na  najach  miestach,  vina  adu je zavypan  snehom, take to miestami  ani  nepripomna adovcov lezenie.  Na  poslednom adovom seku  nm  nejak  dobrci zanechali jednu  adovcov rbu. Ete posledn  2 dky  a  vstup mme  za  sebou.  Zostva pr  zlanen a miestami zostup bez  istenia.  Spokojn  prichdzame k  autu s  penou  na stach,  ale  s  predstavou peny na orosenom  pohri.  Rozhodnutie  je  jednoznan,  ideme na pohr toenho, hlavne  ke   ho ma  zaplati Ivan.  Dvaja rakuci  nm uku  cestu  k  penzinu, ktor je  v prevdzk. Museli sme sa sce vrti na  zaiatok  doliny,  ale  smd  je smd.  Nakoniec  to  len  neskonilo iba pri  jednom  pivku,  bolo ich  trochu  viac,  vdaka Lubovej trpezlivosti.  Lubo, bu ti chvla.  Ale  aspo sme v pohode vyschli.  Na  nae leovisko  sme  u  prili op potme. Budovanie nocaiska sme u  mali nacvien,  take sme to  zvldli v pohode.  Op  al  super  de,  bolo sce  slneno, no  my  sme  si slnieka moc neuili, cel de sme boli v tieni.

 Predpove  poasia bola  najlepsia  na sobotu,  tak aj  vber na ski akciu padol prve na  tento  de.  Zhodli  sme  sa  na naom  cieli,  mal to  by  3076 m vysok Hafner.  3 hodiny na  chatu Kattowitzer Hutte a  alie  2-3 na kopec. Tak  bol  pln. Vemi  som  sa  na to  teil. Asi 200 m od chaty zana chodnk vedci  cez  horu, ktorm   sme  sa  mali rchlo dosta nad rove lesa.  No o  ert nechcel,  po pr metroch v lese som  zlomil palicu. Nakoko nemme iadnu  nhradn, musim  sa  zriec akcie.  Kamarti sa ponknu, e  nepojdu  ani  oni  ( asi  sa  im moc  nechcelo,  hahaha  ) ,   ale nakoniec  sa rozdeujeme, oni id smer Hafner a ja smer auto.  Som   nahnevan na svoju ikovnos , ale  o  mi  u  zostva.  Rozhodnem  sa  is pozrie aspo  na koniec  doliny.  Zjazd po ceste zvldnem  sn aj bez palice.  Cestou  hore zdolvam niekoko tunelov,  ke  asi po  hodine,  prichdzam na odboku ku Katowitzer.  Nakoko cesta tu  nie je prli  strm, zabom na u a dfam,  e  stretnem vracajcich  sa  kamartov. Cestou  som  si z o suchej  haluze urobil provizrnu palicu,  aj ked nie je to bohvie o. Po ase prichdzam  k rozcestiu, kde s stopy ly idce z doliny. To  mozu  byt  iba bratia v zbrani. Napriek  dobrej predpovedi to tentokrat doktorovi  Ilkovi  op   nevylo, viditenos je  mizern,  takch 150m. Vdvam sa po stopch a dfam,  e  dorazm aspo  na chatu.   Predpokladm, e kamarti u  stupaj od  chaty na kopec. Po alej hodinke  trpenia poujem  nejake  hlasy a po chvli  zbadm kamartov asi 100m povye.  Vidim, e akurt  dvali  dole psy z ly. Neozvam sa im, len akm  kedy sa  zjavia pri mne,  aby som videl aki bud prekvapen.   Cesta,  ktorou ili oni bola  katastroflna,  predila   dokonca  aj n povestn Radmer. Strmina, navye  pomedzi stromy v katastrofalnom snehu. Razom  sa   stala najhorim oddielovm  vlapom.  Ke som ich poval,  zistil  som,  e  som  mal  vlastne  astie,  ke som si zlomil palicu.  Kamarati s divom pozetali na mj najnov model lyiarskej palice.  Zjazd  dole po mnou vylapanej  trase  bol  okorenen  niekokmi  radostnmi  pdmi  do  snehu.  Zver akcie tvoril zjad po vypluhovanej ceste.  Z oakvanho bonbnika, s ndhernmi vhadmi bol  takmer  oistec,  no  iba pre tych co  si to  " zasluili ".  ☺

 Nedea - posledn de v Maltatale. Horr  vybral Mittlerer Maralmfall. Nstup je pol  hodiny  od  naho  BC.  Dnes sa ukazuje krsny  de, modr obloha, len  my z toho op moc ma nebudeme, lebo budeme v doline, aj ked tentokrat na  na ad bude svieti slnko, ale naa trasa vedie v tieni aj z bezpenostnch dvodov.  Op vytvrame dve dvojky a pame sa do adu.  Horr viac zava a Mercedes  sprava.  Prv dlku lana sme liezli viacmenej paralelne. Na  alej  dlke je ad neprjemn.  Horar  ide prv,  vetci sme nedokav, tak sa Mercedes pta za nm. Lietaj kusy adu,  no na astie  ho ni netrafi. Tak astie nemal vak Lubo, ktor schytal pr " kskov" , odniesla si to  narazen ruka, aj hru a  odet brada.  Mna trafil tie jeden ksov a to rovno do pery, take polovica cesty bola znacena cervenou.  Pred sebou u mame iba naja asi  10m kolm ad. Horr ho zvlda bravrne ako prv a postupne   aj my ostatn.  Mercedes  hore zistil, e niekde  cestou stratil okuliare. To bude asi  obeta pre hory.  Pre nami je u len pr  zlanen. Na jednom tande sme nali s Horrom  mobil. Mercedes ete ani nevedel, e ho  stratil. A najlepsie nakoniec na naom prvom tande si nasiel Mercedes  aj okuliare,  ktore mu spadli rovno k ruksakom asi zo 150m  vky.  U len 20 mint  k autu na parkovisko. Cestou sme trochu  Mercedesa naahovali o stratenom  mobile.  Zbalili sme veci  a vyrame  smer Slovensko. Cestou sme sa zastavili v nm u  v znmom penzine,  kde sme od Ivana  vymamili po pive  za mobil, ktor sme mu tu s radosou odovzdali.

Cestu domov  op suverne zvldol Lubo  slovou jazdou.  Super akcia,  aj ke niektor z ns  si  doniesli domov okrem perfektnch spomienok aj nejake ramy.  No to je aplinizmus.    :-)

 

                                                                                                              Duan

 

HorecSport Home page Alpy Home page Nov akcie page