Daň 2% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V tejto časti sú informácie potrebné tomu, aby  sa 2% z Vašich daní dostali na  správne miesto.  :-)

Ďakujeme, dosť dlho vám to nezabudneme.

 

Občianske združenie Horec Sport Team

Sibírska 52

831 02 Bratislava

IČO  30793670

   

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali   svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň  (  viac na www.rozhodni.sk  )

     - zamestnávateľ je poviný vydať Potvrdenie o zaplatení dane   
     - zamestnanec vyplní Vyhlásenie, kde uvedie  trvalé bydlisko a vypočítanú čiastku 2% z dokladu od zamestnávateľa 
     - podľa miesta trvalého bydliska, doručiť Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na príslušný Daňový úrad    do 30.4.2019
      
 
Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie  (viac na www.rozhodni.sk )
     - v daňovom priznaní sú už priamo kolónky na poukázanie 2% z daní pre jedného prijímateľa. ( Termín  31.3.2019 )
 

 

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre právnické osoby     (  viac na www.rozhodni.sk  )
    - v daňovom priznaní sú už priamo kolónky na poukázanie 2% z daní pre troch prijímateľov. ( Termín  31.3.2019)